Hem

Konsultverksamhet


Vi åtar oss olika uppdrag inom växtpatologi och växtskydd då vi har lång erfarenhet inom dessa områden. Vi kan utföra försök både i fält och växthus, liksom hjälpa till med diagnostik av olika sjukdomar m.m.

AdressAffärstitel Adress Postnummer Stad Land

Forskningsprojekt


Vi deltar i flertalet forsknings- och utvecklingsprojekt, de flesta med anknytning till sjukdomar i lantbruksgrödor och frilandsgrönsaker.

Aktuellt nu är bl.a. "Bönsmyg  - ett ökande problem i svensk åkerbönodling"

"Miljövänlig fröbehandling av grönsaker" och "Växtföljden i fokus för friska jordar"

med finansiering från JordbruksverketLantbruk


Vi  bedriver praktiskt lantbruk med fokus på spannmål.