Om

Agro Plantarum AB

 

Agro Plantarum är ett svenskt företag som arbetar med forskning och utveckling om sjukdomar och skadegörare i lantbruks- och trädgårdsgrödor. Agro Plantarum deltar i olika forskningsprojekt där kunder och samarbetspartners kommer från universitet, livsmedelsföretag, privata jordbrukare och grönsaksodlare, utsädesföretag och myndigheter.  Agro Plantarum driver också ett konventionellt lantbruk på 75 ha, som med sin variation i jordtyper lämpar sig väl för olika typer av fältförsök.


Agro Plantarum startades 2012 av AgrD Mariann Wikström och drivs som ett familjeföretag tillsammans  med maken John. Personalstyrkan har utökats efterhand som mängden projekt och uppdrag tillkommit, 2014 anställdes civilingenjör Fia Birch-Jensen och  2016  tillkom hortonom Sara Ragnarsson. Vi har alla erfarenhet från praktiskt lantbruk men också från flera företag och myndigheter med lantbruksanknytning, bl.a. Findus där vi alla varit anställda men också Jordbruksverket, Sveriges Lantbruksuniversitet, SMAK Certifiering  m.fl.


Vi har nära samarbete med andra forskare och försöksutförare bl.a. Agri Science Sweden och har därmed möjlighet att utföra större uppdrag som är personal- och arbetskrävande.


Agro Plantarum AB erbjuder:

  • Jordtester - jordburna sjukdomar
  • Diagnostik  av sjukdomar och skadegörare i fält och lager
  • Fältförsök i stor och liten skala
  • Växthusförsök
  • Rådgivning
  • Uppdrag enligt önskemål